Unordered List

"I can be your best friend but never your worst enemy because why bother making enemies when you can ditch them off, go on with what you do best and have an amazing life..."

Wednesday, 10 July 2013

FACT: Ang Pagbabalik Tanaw sa Lumang Tagalog


 "Datapwat may nadadaramang pighati habang minamasdan ang paglayo ni Adonis lulan ng salipawpaw, pilit pa ding pinigil ni Liwayway ang paghibik at mahinahong sinagot ang hatinig sa kanyang tabi sa kabila ng kanyang panaghoy..."

Ang lalim diba. Pero alam ba ninyo na ang HATINIG sa mababaw na salitang Tagalog ay TELEPONO lamang? Habang ang SALIPAWPAW ay may relasyon sa ating trabaho - na nangangahulugang EROPLANO?

Pagaling ng pagaling at pataas ng pataas ang nalalaman natin sa salitang banyaga, pero pwede pa din nating pagyamanin ang ating kaisipan at karunungan sa ating sariling wika. Kung kaya nman nangalap ang inyong lingkod ng ilang mga lumang salita kung saan sa kasalukuyan ay bihira na nating madinig na sinasabi o ginagamit.

Tara aral muna tayo. :)

 1. Kuyagot - sukal, dumi 
 2. Panimbuso - kainggitan
 3. Liklik - mabubusing paggawa
 4. Kilab - kintab, kinang, ningning
 5. Galapang - giniling na bigas
 6. Halindiog - Makasaysayan
 7. Nakalagak - Kung saan pwinesto o itinayo  
 8. Agunyas - Tugtog ng kampana 
 9. Bahaw - Paos,wala sa tono 
 10. Malirip - Di maisip,nalilito 
 11. Gumiba - Nawasak,Nasira,Nagkalasog 
 12. sumungaw - Dumungaw 
 13. taghoy - hinanakit, pighati 
 14. pantas - may dunong,mga matatalino,may alam,malawak ang kaisipan
 15. laon - luma
 16. kagampan - kabuwanan
 17. hikahos – taghirap
 18. tason – mangkok
 19. sipiin – kopyahin / sulatin
 20. sipnayan – matematika (mathematics)
 21. agipayan – economics
 22. aligin – variable
 23. salipawpaw – eroplano
 24. hatinig – telepono
 25. bilnuran – aritmitik
 26. dagitab – elektrisidad
 27. salumpuwit – silya
 28. sulatroniko – email
 29. miktinig – mikropono
 30. durungawan – bintana
 31. siskin – solido, buo
 32. Agiw - alikabok na naipon at bahagyang namuo
 33. Indak – sayaw
 34. Liso – payak, simple
 35. Luray – sira
 36. Pagdaka – mabilisan
 37. Patlang – espasyo
 38. Patnugot – lider, nakatataas
 39. Peligro – panganib
 40. Piho – sigurado
 41. Pinid – sara
 42. Puspas – arrozcaldo
 43. Silaban – apuyan
 44. Tapete – mantel / table cloth
 45. Tigib – puno
 46. matiwasay – mapayapa
 47. wilig – dilig
 48. hibik – iyak
 49. yuta – daang libo (a hundred thousand)
 50. imbak - ipon
oxox=====xoxo

Bawal Mag Ingles
September 28, 2007

Amo: Mula ngayon, walang magsasalita ng Ingles. Ang sinumang magpadugo ng ilong ko at sa mga anak ko, palalayasin sa pamamahay na’to! Klaro ba?


Inday: Ang mga namutawi sa inyong mga labi ay mataman ko pong iiimbak sa sulok ng aking balintataw, sa kaibuturan ng aking puso, gugunamgunamin, aariing salik ng aba at payak kong kabatiran. Tatalikudan ang matayog at palalong banyagang wika, manapay kakalingain, bibigkasin at sakdal timyas na sasambitin ng aking sangkalooban.


Amo: Ay ambot!

Padadaig ba tayo kay Inday? :)

Other words can be found here.